За нас - ЛОТОС 2011

Агенция Лотос 2011 се занимава с посредническа дейност в сферата на недвижимите имоти: покупко-продажба, отдаване под наем, замяна и управление на недвижими имоти. Тя развива дейността си предимно на територията на областите Добрич и Варна. Агенцията предлага пълен пакет от консултантски, посреднически и юридически услуги. Нашият екип ще задоволи всички Ваши изисквания за качествени услуги при осъществяване на сделките с недвижими имоти, инвестиционно и проектно консултиране, управление на имоти и ипотечно кредитиране. Компетентността и лоялността са нашия стил на работа. Гарантираме Вашите интереси и сигурност при сключване на сделката, като безплатно: Определяме пазарната цена на продавания/купувания недвижим имот. Придружаваме при оглед и Ви посочваме предимствата и недостатъците на всеки предложен недвижим имот. Съветваме при реализирането на покупко- продажбата от началото до края на сделката. Консултираме по банкови кредити. Извършваме проверки за тежести на недвижимото имущество, обект на сделката.